måndag 28 december 2009

"Den förste jägaren"

Jakten är en urgammal tradition i vårt område. Redan för 7000 år sedan ristade jägare in sina spår i klipphällar vid Gärdeforsen.

Inte långt därifrån vid Trolltjärnsbäcken i Åflo förlorade en Jägare sin spjutspets som återfanns på 1880 talet och finns nu på historiska museet i Stockholm.

Jägargenerna lever kvar i våra bygder och älgjakten är idag en av våra viktigaste kulturaktiviter som bidrar till att våra traditioner hålls levande.

Här kommer min tolkning av hur det en gång har gått till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar