söndag 7 februari 2010

Schlagerfestival


Ja då har e sätt igång de henn schlagerspektakle henn. De ske ju vä en tävling öve häle länne, men än så läng ha re ju int vö nå oppi Offerdalstraktan. En dänn anläggninga oppi Ö-vik e fellittna mot bygdegåla i Kaxa.
Nä nu tösche je att ma sätt igång en egenen festival å klår de dänn Storsvänskan bakpå rygga.
Ma ställ opp tåckerdan artista som en "Glös Allan" en "Nisse på Kammen", osså je så ske da si att ma kan nog sla internationellt möche vär än en dänn Charlotta Pellerelli hell va hu nu heit.
Å en dänn Rubankarn frå västa köln e ju ränt intnå te ha, han e ju hälvryss en dänn.
Sän må ma ju sjong på Jamska så de henn satuklonsan i frå utlänne ske begrip nå.
Nä jamta nu bryt ma oss laus å vis att ma e värst, men glöm int ta å vä ödmjuk sänn ma ha vönne, då jett ma skryt litte ta konkurrentan fast ma egentligen töche dom e garklein.
Men sän våle vell vär når ma jett arrananger häle de dänn spektakle för all de henn lennran ti häle Europa. Unner vårt ma ske håll te då, jo ma jär iordning en tåckerdan utescen där i stänbrottan i Finnset. Våle rägne ere ju bäre te dra öve en storn pressenning åsså ha ma scen neri schaktan å läktaran oppöve stänskråvellväggan.
De ornse nog bäre ma tare som de e å int järe så märskvärdut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar