måndag 22 juni 2009

Vår Jämtländska identitet

Det Jämtländska språket är vår främsta kulturskatt och något unikt som vi Jämtar verkligen kan identifiera oss med.
Vi skall värna om detta härliga språk som framförallt lämpar sig bra till sångtexter eftersom det är ett rytmiskt språk. Skall vi behålla vår stolthet skall vi fortsätta högakta detta språk och inte skämmas att förevisa det inför dem som besöker vår republik. Jag har vid flertal tillfällen framfört mina sånger på Jamska för Skåningar, Stockholmare, Värmläningar, Göteborgare mfl. och alla har verkligen uppskattat detta och köpt skivor av mig. De förstår givetvis inte alla ord men andemeningen i sångerna är det viktiga vilket kommer fram sen man förklarat för dom som int begrip. Jag tycker att vi skall profilera oss genom att spela mycket mer Jamska i våra lokal- och närradiostationer. Vi behöver inte vara rädda för att skrämma bort folk , tvärtom vi skall trycka på vad som är unikt här hos oss och vara stolta över vår särart. Det är tråkigt nu när nästan allting låter lika oavsett vilken kanal man rattar in.
Det som spelas i radio i dag är ju mest engelska texter som nästan alltid verkar handla om någon kärlekshistoria eller vad det nu är. Nu måste jag erkänna att min engelska är dålig så jag kanske inte fattar det jag borde men jag vet att jag inte är ensam om denna brist. Så det jag vill säga är, ersätt engelskan med vårt eget nationalspråk Jamskan i den mån det finns texter att uppbringa. Jag känner mig som en profet och en ivrig tillskyndare för att bevara vårt kulturarv och uppmanar härmed flera till att följa mitt exempel.
Var stolt, och visa upp det som är ditt, bort med "Jantelagen" och fram med "Jamtelagen" !!!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar